Роль інформаційних технологій у сучасному освітньому просторі

Роль інформаційних технологій у сучасному освітньому просторі

У XXI столітті інформаційні технології стрімко проникають у всі сфери життя людини, й освіта не є винятком. Використання комп'ютерів, Інтернету та інших цифрових інструментів відкриває нові можливості для навчання, роблячи його більш ефективним, цікавим та доступним з одного боку А з іншого спонукають до дискусій педагогів та батьків щодо того, щоб, приділяючи надмірну увагу формі, не загубити змісту освіти. В статті розглянемо, як сучасні інструменти впливають на освіту і чому їх не треба уникати, а варто надалі впроваджувати в освітній процес.

Застосування інформаційних технологій в освітньому процесі

Щодо офлайн шкіл, часто модернізація залежить від конкретної школи та її можливостей. В багатьох навчальних закладах поступово впроваджують можливість демонстрації презентацій, різні тести та інтерактивні завдання, удосконалюють навчальну програму з інформатики. 

Найбільшого практичного застосування інформаційні технології отримали в процесі онлайн-освіти, яка почала активно впроваджуватися в нашій країні декілька років тому в період пандемії. Саме в цей час вони стали найбільш  затребуваними. Застосування саме цих інструментів дозволило досить швидко зробити навчальний процес таким, від якого сучасна дитина буде отримувати задоволення, а не лише знання.

Переваги використання інформаційних технологій в освіті

  • Підвищення ефективності навчання

Сучасні технології дозволяють візуалізувати складні поняття, моделювати процеси, використовувати інтерактивні завдання та тести, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

  • Розвиток навичок 21 століття

Soft skills (м’які навички), такі як критичне мислення, креативність, комунікація та співпраця, стають все більш важливими у сучасному світі. Використання спеціальних платформ для командної роботи під час навчання допомагає учням розвивати ці навички. Більше про навички майбутнього можна дізнатись у нашій попередній статті. 

  • Розширення доступу до освіти

Сучасні платформи для онлайн навчання, такі як Zoom, Google Meet, Discord дозволяють дітям з будь-якого місця отримати доступ до освіти, а також взаємодіяти й навіть виконувати спільні проєкти з однокласниками на відстані. 

  • Підвищення мотивації до навчання

Ігри, симуляції та інші інтерактивні методи навчання роблять його цікавішим та стимулюють мотивацію учнів. Наприклад, в нашій комп’ютерній школі для дітей IT-Univer, ми використовуємо спеціальні елементи гейміфікації – фішки, які діти отримують за виконання домашнього завдання та роботу на уроці, а потім обмінюють їх на подарунки в IT-Shop.

Говорячи про переваги використання інформаційних технологій в освіті, не можна оминути вплив інформаційних технологій на педагогічний процес, оскільки вони змінюють не лише спосіб навчання учнів, але й впливають на роботу викладачів.

Як саме?

  • ІТ-інструменти дають можливість викладачам урізноманітнити процес навчання інструментами цікавими, зрозумілими та близькими сучасним дітям. 
  • За рахунок великої кількості навчальних матеріалів в свободному доступі з будь-якого напрямку, головна задача вчителів — не передати готові знання дітям, а стати фасилітаторами, які допомагають учням орієнтуватися в інформаційному просторі та використовувати сучасні інструменти правильно та ефективно.

Важливість IT-освіти для дітей 

Також неможливо переоцінити важливість IT-освіти для дітей у сучасному світі, де технології розвиваються стрімко, навички роботи з комп'ютером та основи програмування стають все більш затребуваними. На жаль, шкільна програма з інформатики не завжди може дати учням достатньо знань та вмінь у цій сфері. Тому IT-курси для дітей стають чудовою можливістю для тих, хто хоче:

  • Опанувати базові навички програмування та логічного мислення.
  • Розвивати креативність та вміння розв'язувати проблеми.
  • Підготуватися до неминучого технологічного майбутнього, де знання IT відіграють ключову роль у багатьох сферах життя та професійному розвитку.

Підсумовуючи, можна сказати, що інформаційні технології відіграють дедалі важливішу роль у сучасному освітньому просторі. Їх використання може зробити навчання більш ефективним, цікавим та доступним для всіх. У майбутньому ми можемо очікувати ще більшого інтегрування ІТ в освітній процес, що призведе до нових, інноваційних методів навчання та нових можливостей та викликів для учнів і викладачів.